Spider-Man: รีวิว Miles Morales PS5

Spider-Man: Miles Morales แสดงศักยภาพของฮาร์ดแวร์ PS5 ตั้งแต่ภาพคุณภาพสูงของเกมไปจนถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ Spider-Man: Miles Moralesดำเนินเรื่องไม่นานหลังจากเหตุการณ์ในเกมภาคแรก แต่ให้ผู้เล่นควบคุม Miles ที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งยังคงได้รับอำนาจภายใต้การดูแลของ Peter Parker แต่เมื่อ Peter ไปทำงานมอบหมายแล้ว Miles ก็ถูกทิ้งให้ต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในนิวยอร์ก และสร้างคลังความสามารถและอุปกรณ์ของเขาเองเหมือนกับใน...